Sıvı atıklar çoğu zaman tehlikeli olarak bilinir. Fakat sıvı atık nakliyeleri çoğunlukla tehlikeli maddeler arasında bulunan nitelikleri kapsar. Eğer sıvı atıklar belirli bir süre tahliye edilmezse sızıntılara sebep olabilir. Bu durumun yaşanması ise evinizi, iş yerinizi ya da deponuzu kullanılamaz hale getirebilir.

Tekirdağın tüm ilçelerinde endüstriyel, evsel ve fabrikalara ait zehirli ve zehirsiz atık akıcı fazdaki evsel ve endüstriyel atıkların çekme, boşaltma, nakliye, bertaraf tesislerine taşınması, hizmet ve işlemlerini sunulmaktadır.

Atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmasına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir seviyede arıtılarak uzaklaştırılmasına ve uygun alıcı ortama verilmeleriyle kanalizasyon şebekesi ile arıtma tesislerinin kullanım ve korunmasına yönelik hizmetler vermektedir.